EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Στον “αέρα” το Χιονοδρομικό

Ακυρώθηκε η απόφαση του δήμου Καρπενησίου για την λήψη του δανείου ύψους 500.000 ευρώ

Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2010 8:59:25 μμ
ΠΗΓΗ: Evrytanika.com     ΧΡΗΣΤΗΣ: ski.gr

Η εταιρεία χρωστάει 1,5 εκατ. ευρώ και απειλείται με κατασχέσεις “... με τα χρήματα θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι και κάποια χρέη της εταιρείας. Δεν είναι χρηματοδοτική επένδυση η αποπληρωμή χρεών”, υποστηρίζει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ακύρωσε την απόφαση του δήμου Καρπενησίου, ως μη νόμιμη!

Την Τετάρτη 18 Αυγούστου 2010, σε επαναληπτικό Δημοτικό Συμβούλιο, οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας, μετά από εισήγηση του δημάρχου Καρπενησίου Βασίλη Καραμπά, αποφάσισαν την λήψη δανείου για την συμμετοχή του δήμου με 500.000 ευρώ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της "ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε." ώστε η εταιρεία να περάσει στα χέρια του δήμου.

Όπως έγραψαν τα "Ευρυτανικά Νέα", η συγκεκριμένη συνεδρίαση διεξήχθη εν μέσω αντιδράσεων της αντιπολίτευσης, η οποία σύσσωμη αποσύρθηκε από την συζήτηση. Η πλειοψηφία, ωστόσο, επήλθε με την θετική ψήφο του δημοτικού συμβούλου της αντιπολίτευσης Σπύρου Πεταρούδη, ο οποίος δεν αποσύρθηκε και ψήφισε υπέρ της λήψης δανείου "... για να σωθεί το Χιονοδρομικό", όπως εξήγησε. Να θυμίσουμε ότι ήταν η δεύτερη συνεδρίαση που διεξήχθη για το ίδιο θέμα. Προηγήθηκε σύσκεψη μια εβδομάδα νωρίτερα, την Τετάρτη 11 Αυγούστου, κατά την οποία δεν εγκρίθηκε η λήψη δανείου. Τότε μάλιστα δεν ψήφισαν ακόμη και δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας, όπως ο κ. Δημήτρης Κάντζιος, με το επιχείρημα της ελλιπούς ενημέρωσης για το θέμα.

Η απόφαση προέβλεπε την λήψη δανείου ύψους 500.000 ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών, με επιτόκιο 7% περίπου. Σκοπός του, η αγορά του πλειοψηφικού πακέτου του Χιονοδρομικού Κέντρου, σε ποσοστό σχεδόν 63%. Ωστόσο, μαζί με το πλειοψηφικό πακέτο ο δήμος και οι δημότες, κληρονομούν και τα χρέη του κέντρου, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, μαζί όμως με την περιουσία του Χιονοδρομικού, η οποία, αν και δεν έχει εκτιμηθεί επισήμως, αγγίζει τα 3 εκατ. ευρώ. Το δίλημμα που τέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν "ή παίρνουμε στα χέρια μας το Χιονοδρομικό ή το χάνουμε στην Περιφέρεια μαζί με την Ευρυτανία Α.Ε." -που λόγω του “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ” θα ανήκει πλέον στην Περιφέρεια Στερεάς, μετά και την κατάργηση της νομαρχίας Ευρυτανίας- δεν έπεισε τους συμβούλους της αντιπολίτευσης, οι οποίοι αποσύρθηκαν αντιτάσσοντας ένα άλλο ερώτημα· "... και να φορτώσουμε χρέη 1,5 εκατ. στους δημότες του νέου δήμου Καρπενησίου;"

Να προσθέσουμε ότι η απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ελήφθη στις 19 Μαΐου 2010. Αρχικά η εταιρεία είχε εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1 εκατ. ευρώ, χρήματα τα οποία θα έβαζαν οι δήμοι που ωφελούνται από την τουριστική κίνηση του Χιονοδρομικού, όπως οι δήμοι Δομνίστας, Ποταμιάς κ.λπ. Για την συμμετοχή τους απαιτούνταν δημοτική απόφαση και λήψη δανείου, κάτι που ποτέ δεν έγινε. Έμεινε τελικά μόνος του ο δήμος Καρπενησίου να αιτείται δανείου 500.000 ευρώ, αλλά η απόφαση ακυρώθηκε από την περιφέρεια.

Η ακυρωτική απόφαση

Η νέα εξέλιξη ανατρέπει τα πάντα. Η απόφαση του δήμου Καρπενησίου "σκόνταψε", στον έλεγχο νομιμότητας που διενεργεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε όλες τις αποφάσεις των δήμων. Βάσει των κείμενων διατάξεων, ο έλεγχος γίνεται μόνο ως προς την νομιμότητα των αποφάσεων και όχι ως προς την σκοπιμότητα. Κάτω από αυτό το πρίσμα, ο διευθυντής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Ευρυτανία κ. Παναγιώτης Τσίγκας ακύρωσε την απόφαση του δήμου Καρπενησίου, αφού παραθέτει μια σειρά νόμων στο σκεπτικό του, "... για παράβαση νόμου". Εν ολίγοις έβγαλε την απόφαση παράνομη.

Το σκεπτικό

Το ουσιαστικό σκεπτικό της απόφασης με αριθμό 70232/ 3651, η οποία εκδόθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2010, έχει ως εξής, βάσει των νόμων: (...), "3. Την αριθμ. 12-224/18-08-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Καρπενησίου, νομού Ευρυτανίας, με θέμα «Λήψη απόφασης συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Χιονοδρομικό Κέντρο Α.Ε. - Σύναψη δανείου», όπως αυτή διαβιβάστηκε με το αριθμ. 7747/27-08-2010 έγγραφο του οικείου δήμου για τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας. 4. Το γεγονός ότι, από τα διαλαμβανόμενα στην ελεγχόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, προκύπτει ότι εν λόγω συλλογικό όργανο απεφάσισε κατά πλειοψηφία, την λήψη δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, ποσού ύψους 500.000,00 ευρώ, προκειμένου το ποσό αυτό να χρησιμοποιηθεί ως αύξηση της συμμετοχή του οικείου δήμου στην αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Α.Ε.». 5. Το γεγονός ότι, από τις απόψεις που διατυπώθηκαν εκατέρωθεν των συνέδρων και λοιπών παρισταμένων και έχουν καταχωρηθεί στο σκεπτικό της εξεταζόμενης απόφασης, σχετικά με τον σκοπό λήψης του δανείου, διαφαίνεται ότι, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αυτής αποσκοπεί κυρίως στην εξόφληση τρεχουσών χρεών της προς το Ι.Κ.Α., το προσωπικό της εταιρείας και λοιπούς τρίτους, στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν ότι η αύξηση της συμμετοχής του δήμου Καρπενησίου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυτής, με δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων δεν δύναται να λογισθεί χρηματοδοτική επένδυση εκ μέρους του δήμου Καρπενησίου, ούτε χρηματοδότηση χρεών του ιδίου, ώστε η απόφαση αυτή να καθίσταται σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 264 του Ν. 3852/2010, οι οποίες ορίζουν ότι: «Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του Εξωτερικού, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και για τη χρηματοδότηση χρεών τους, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι πιο κάτω προϋποθέσεις: α) Το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης κάθε δήμου ή περιφέρειας δεν υπερβαίνει το 20% των ετήσιων τακτικών του εσόδων...., β) Το συνολικό χρέος του δήμου και της περιφέρειας που προβαίνει σε δανεισμό δεν υπερβαίνει ποσοστό των συνολικών του εσόδων όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού ΥΠΕΣΑΗΔ...», το οποίο σημειώνουμε ότι έχει ήδη καθορισθεί και προσδιορισθεί στο 60% επί των συνολικών εσόδων εκάστου εκ των φορέων αυτών, δυνάμει της παρ. 1 της αριθ. 43093/30-07-2010 (ΦΕΚ 1153/Β’/2010) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 6. Το γεγονός ότι, για την σωρευτική πλήρωση ή μη, των προαναφερομένων απαραίτητων προϋποθέσεων, για τη λήψη του εν λόγω δανείου από το δήμο Καρπενησίου, αντικείμενο της εξεταζόμενης απόφασης, δεν υφίσταται καμία αναφορά στην απόφαση αυτή, ούτε προκύπτει από τα στοιχεία που την συνοδεύουν για τον προβλεπόμενο έλεγχο της νομιμότητάς της, αντικείμενο της παρούσας, παράλειψη η οποία καθιστά την απόφαση αυτή, ουσιωδώς αναιτιολόγητη. 7. Την Εγκύκλιο 15 με αριθμ. πρωτ. 45352/09-08-2010 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αναφορικά με την εξέταση των αιτημάτων Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού για λήψη δανείων και με την οποία παρέχονται ιδιαίτερες επισημάνσεις για πιστή εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων.

Αποφασίζουμε

Ακυρώνουμε την αριθμ. 12-224/18-08-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Καρπενησίου, με θέμα «Λήψη απόφασης συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Χιονοδρομικό Κέντρο Α.Ε. - Σύναψη δανείου», για παράβαση νόμου, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο σκεπτικό της παρούσας. Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου Καρπενησίου, με αποδεικτικό δημοσίευσης, το οποίο θα πρέπει να μας αποσταλεί εντός τριών (3) ημερών από της ημερομηνίας παραλαβής της. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, εντός ενός (1) μηνός από της κοινοποίησής της, στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 των Νομών Φθιώτιδας, Ευρυτανίας & Φωκίδας, που εδρεύει στη Λαμία.” Συνεπώς, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο Χιονοδρομικό απέτυχε. Η καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης του τετραμήνου που επιβάλει ο νόμος για την περαίωση της απόφασης που έλαβε το Χιονοδρομικό στις 19 Μαΐου 2010 έληξε ήδη από τις 18 Σεπτεμβρίου, ημέρα που πήρε την απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο -τελευταία ώρα!- για την λήψη του δανείου. Άρα είναι φανερό ποιοί φέρουν την ευθύνη. Να θυμίσουμε ότι κύριοι μέτοχοι στο Χιονοδρομικό Κέντρο είναι η νομαρχία Ευρυτανίας, μέσω της “ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.”, η οποία κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών σε ποσοστό 96,5%, και ο δήμος Καρπενησίου 2,93%, ενώ υπάρχει και ένας ιδιώτης από παλιά, με τυπικό ποσοστό 0,57%.

Και νέες επενδύσεις ύψους 320.000 ευρώ

Εγκατάσταση νυχτερινού φωτισμού Αλλαγή στα συρματόσχοινα των λιφτ Παρά την δυσμενή κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της Διοίκησης, με τα χρέη στην κυριολεξία να πνίγουν το Χιονοδρομικό, το κράτος, εν προκειμένω η νομαρχία Ευρυτανίας, συνεχίζει να πιστεύει σε αυτό και να επενδύει δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε έργα συντήρησης, αλλά και νέων δραστηριοτήτων, όπως είναι ο φωτισμός που θα εγκατασταθεί στις πίστες, προσφέροντας την δυνατότητα νυχτερινού σκι.

Οι νέες επενδύσεις

Συρματόσχοινα.Το μεγάλο έργο, το οποίο ολοκληρώνεται οσονούπω, είναι η αντικατάσταση των συρματόσχοινων στα δύο μεγάλα λιφτ του χιονοδρομικού "ΑΝΕΜΟΣ 1" και "ΤΑΚΗΣ ΦΛΕΓΚΑΣ", με παράλληλο εκσυγχρονισμό των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 210.000 ευρώ που χρηματοδοτεί η νομαρχία και το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα από το Νομαρχιακό Συμβούλιο. Αποτελεί ένα πολύ σημαντικό επενδυτικό βήμα, το οποίο αφενός αυξάνει την περιουσία του Χιονοδρομικού, αφετέρου αποτελεί λύση σε αίτημα που τέθηκε από τους υπεύθυνους ασφαλείας του κέντρου, ήδη από πέρυσι. Επίσης, με χρηματοδότηση και πάλι από την νομαρχία, ύψους περίπου 45.000 ευρώ, θα πραγματοποιηθεί πλήρης ηλεκτρομηχανολογικός έλεγχος σε όλα τα συρματόσχοινα και των 7 λιφτ που διαθέτει το Χιονοδρομικό. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τους υπεύθυνους, να είναι το μοναδικό Χιονοδρομικό Κέντρο που θα διαθέτει και την πιστοποίηση, την "άδεια του ΕΟΤ", όπως λέγεται.

Νυχτερινό Σκι. Ένα τρίτο έργο, η κατασκευή του οποίου θα ξεκινήσει πολύ σύντομα, είναι η εγκατάσταση φωτισμού, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα νυχτερινού σκι στους λάτρεις του βουνού. Το έργο χρηματοδοτεί με 55.000 ευρώ η νομαρχία Ευρυτανίας. Τέλος, η νομαρχία διέθεσε άλλες 15.000 ευρώ για τον καθαρισμό των πιστών από πέτρες κ.λπ., ώστε να είναι έτοιμες για την πρώτη χιονόπτωση. Εξάλλου, σύμφωνα με τα στατιστικά, το πρώτο χιόνι πέφτει στα τέλη του Οκτώβρη. Και φέτος, λέγεται ότι θα έχουμε βαρύ χειμώνα και πλούσιο χιόνι κοντά στα Χριστούγεννα, από τις 20 Δεκεμβρίου.

Ετικέτες

Καρπενησίου,

 

 
 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΧΡΗΣΤΕΣ


Υπενθύμιση κωδικού
Εγγραφή χρήστη

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ιούνιος 2024

ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930