EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Χ/Κ 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΤΟΡΝΤΟΠΟΛΗ

Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013 9:32:16 πμ
ΠΗΓΗ: Naousa.gr     ΧΡΗΣΤΗΣ: ski.gr

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 Δ/νση: Πλ. Δημαρχίας  30,  592 00, ΝΑΟΥΣΑ
Τηλ. 23323 50300, Fax: 23320 24260
 

ΑΔΑ: ΒΕΦΝΩΚ0-0Χ5

Νάουσα 14/01/2013
Αρ. Πρ. 1042

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΤΟΡΝΤΟΠΟΛΗ, ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ, Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ»

 

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Νάουσας προκηρύσσει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το έργο «Αναβάθμιση, επέκταση και εκμετάλλευση του χιονοδρομικού κέντρου 3-5 πηγάδια και ανάπτυξη και εκμετάλλευση τουριστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων στην Περιοχή Ντορντόπολη, Δήμου Νάουσας, Ν. Ημαθίας». Με την από 9.4.2012 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ) εγκρίθηκε η υπαγωγή της εν λόγω ΣΔΙΤ στις διατάξεις του Ν.3389/2005.

 

Σύντομη περιγραφή: Το αντικείμενο του έργου αφορά στην αναβάθμιση, επέκταση και εκμετάλλευση του χιονοδρομικού κέντρου 3-5 πηγάδια και στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση τουριστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων στην Περιοχή Ντορντόπολη, Δήμου Νάουσας, Ν. Ημαθίας, με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Ταξινόμηση κατά CPV: Κύριο αντικείμενο 92610000 Πρόσθετα αντικείμενα: 45212210, 45212220, 45212223, 45212225, 45212400, 45212411, 45212413, 45212420,45400000, 45454100, 50880000, 55000000, 55110000, 55200000, 55250000, 79993000, 92000000,92600000, 92610000, 98340000, 45234200, 45234210, 45234220, 45234230, 42418200, 42418290,45234230, 45200000, 45111291, 45212000, 45212100, 45212140, 45212200.

Διαδικασία ανάθεσης – νομικό πλαίσιο διαγωνισμού: Η επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα γίνει με την διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου του άρθρου 13 Ν.3389/2005 σε συνδυασμό με το άρθρο 23 Π.Δ.60/2007 (άρθρο 29 Οδηγίας 2004/18). Ειδικότερα, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: 1) Την Α΄ ΦΑΣΗ (προεπιλογή) κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και θα καταθέσουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου – Α΄ Φάση: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Θα προεπιλεγούν όλοι οι Υποψήφιοι που θα ικανοποιούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που τίθενται στα άρθρα 13 και 15 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου. 2) Την Β΄ ΦΑΣΗ, η οποία διακρίνεται σε δύο επιμέρους στάδια: Διάλογος (Στάδιο Ι) και Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών-Ανάθεση (Στάδιο ΙΙ), σύμφωνα με τα τεύχη Β’ Φάσης.

O διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ Α΄ 232/22.9.2005), όπως ισχύει, στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004, όπως ισχύει, στο Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄ 64/16.3.2007), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005», στο Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 63 του Ν.4055/2012, στο Π.Δ. 774/1980 (ΦΕΚ Α΄ 189/1980), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά και τις μεταβολές που επήλθαν με το Ν. 2741/99 «περί προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (ΦΕΚ Α’ 199 /28.09.1999), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 242 Α’ /11.10.2002), το Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ 329 Α’ /24.12.2002) και το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄/267 3.12.2007), το άρθρο 25 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267/3.12.2007) και το άρθρο 278 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ (Α’ 87/7.6.2010) και τους όρους των τευχών της Α΄ και της Β΄ Φάσης του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.

Για τη σύναψη της σύμβασης Σύμπραξης ο ΙΦΣ θα συστήσει, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 Ν.3389/2005, Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (ΑΕΕΣ), η οποία θα υπόκειται στις διατάξεις του Ν.3389/2005 και του Κ.Ν.2190/1920. Ειδικότερα, ο ΙΦΣ θα συστήσει ΑΕΕΣ με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση του έργου ΣΔΙΤ, η οποία θα έχει μόνο ιδρυτή-μέτοχο τον ΙΦΣ και, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, θα έχει ιδρυτές-μετόχους τα μέλη του ΙΦΣ. Η ΑΕΕΣ θα συμβληθεί με την αναθέτουσα αρχή στην σύμβαση Σύμπραξης.

Συνολική ποσότητα-έκταση: H ΑΕΕΣ θα αναλάβει:

1. τη σύνταξη του συνόλου των απαραίτητων μελετών,

2. το σύνολο των εργασιών κατασκευής, τη λειτουργία και συντήρηση των υποδομών του Έργου, της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και της σύνδεσης του Έργου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας,

3. τη χρηματοδότηση του Έργου με ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια (με την επιφύλαξη του άρθρου 3 της Προκήρυξης),

4. την ασφάλιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών,

5. την εμπορική εκμετάλλευση των υποδομών του Έργου.

Οι σχεδιαζόμενες υποδομές του Έργου έχουν περιγραφεί από την Αναθέτουσα Αρχή στην προκήρυξη ανταγωνιστικού διαλόγου – Α’ Φάση: πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ωστόσο, είναι δυνατό να προσδιοριστούν και κατά τη διάρκεια του Ανταγωνιστικού Διαλόγου. Ως εκ τούτου, η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος της περαιτέρω εξειδίκευσης ή τροποποίησης και του ακριβούς προσδιορισμού του φυσικού αντικειμένου της παρούσας Σύμπραξης κατά το στάδιο του διαλόγου, ώστε να προσαρμοσθεί ει δυνατόν καλύτερα στις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι σχεδιαζόμενες υποδομές του Έργου εκτιμάται ότι έχουν κόστος υλοποίησης Ευρώ 25-30 εκατ. (μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ). Ωστόσο, είναι δυνατό να καθορισθούν ειδικότερα και κατά τη διάρκεια του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.

Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης Σύμπραξης έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί σε 40 -45 έτη από την υπογραφή της. Η ακριβής συνολική διάρκεια της Σύμπραξης καθώς και οι όροι για την ενδεχόμενη παράταση αυτής θα καθορισθούν ειδικότερα στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και θα προσδιορισθούν περαιτέρω στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.

Η αναθέτουσα αρχή δεν θα συμμετέχει στην χρηματοδότηση. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν την ΑΕΕΣ  και θα καλυφθούν από ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια. Ο ΙΦΣ αναμένεται να είναι σε θέση να εξασφαλίσει τα απαιτούμενα ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια για την ΑΕΕΣ. Επισημαίνεται ότι πρόσφατα υπεγράφη η σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη δημιουργία Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA (Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για Αειφόρες Επενδύσεις στα Αστικά Κέντρα – Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) μέσω του οποίου δύνανται να χρηματοδοτηθούν δράσεις για την αστική ανάπλαση και την αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων. Oι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξετάσουν, με δική τους ευθύνη, την πιθανότητα / εφικτότητα / επιλεξιμότητα παροχής μέρους της χρηματοδότησης (ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια) της κατασκευής του Έργου από το εν λόγω Ταμείο Χαρτοφυλακίου ή άλλα ταμεία /χρηματοδοτικά εργαλεία.

Τόπος εκτέλεσης του έργου και παροχής των υπηρεσιών: Δήμος Νάουσας (NUTS: GR121).

Εφαρμοστέο δίκαιο Γλώσσα: Η διενέργεια του διαγωνισμού και η σύμβαση Σύμπραξης θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό. Γλώσσα της διαγωνιστικής διαδικασίας και της σύμβασης Σύμπραξης είναι η ελληνική.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 5 Μαρτίου 2013 και ώρα 12.00.

Τόπος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Δήμος Νάουσας.

Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης Σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε: 10.1.2013 (2013-005201).

Παραλαβή της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου - Φάση Α: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και συμπληρωματικές πληροφορίες: Παραλαβή της αναλυτικής προκήρυξης του διαγωνισμού μέχρι και δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήτοι έως και 18 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 14:30, από τα γραφεία του Δήμου Νάουσας, (ΥΠΕΥΘΥΝΗ για την διάθεση του τεύχους: κα Μαρία Κάρτα) Δ/νση Δημαρχίας 30, Νάουσα Ν. Ημαθίας, ΤΚ 59200,. Αντίτιμο: δωρεάν. Πληροφορίες για το έργο: Γραφείο Γενικού Γραμματέα, κ. Γεώργιος Αδαμίδης. Υποβολή συμπληρωματικών ερωτήσεων και διευκρινίσεων έως δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για την παραλαβή της προκήρυξης προσκομίζεται απλή εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του παραλήπτη και του ενδιαφερομένου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη και ταχυδρομικώς, εφ’ όσον προηγουμένως έχουν προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα αναγκαία δικαιολογητικά και έχουν καταβάλλει  τη δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή της. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει την προκήρυξη μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσίας ταχυμεταφορών κατ’ επιλογήν του ενδιαφερομένου, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή της στον ενδιαφερόμενο.

Πρόσθετες πληροφορίες: Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και το διαγωνισμό περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη Ανταγωνιστικού Διαλόγου - Φάση Α: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και στα Παραρτήματα 1-9 αυτής που διατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και στο σημείο IV.3.3. της περίληψης της προκήρυξης σύμβασης που απεστάλη  στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 10.1.2013

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ


 

 
 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΧΡΗΣΤΕΣ


Υπενθύμιση κωδικού
Εγγραφή χρήστη

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ιούνιος 2024

ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930