EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τον τουρισμό

Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013 9:23:27 πμ
ΧΡΗΣΤΗΣ: ski.gr

Το υπό συζήτηση νέο Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο θα δώσει τις ειδικότερες κατευθύνσεις και προτεραιότητες για τους οργανωμένους υποδοχείς και τις υπόλοιπες αναπτύξεις.

Με στοχευμένες παρεμβάσεις βελτιώνουμε επίσης τους όρους λειτουργίας των υφιστάμενων προϊόντων. Ειδικότερα, για τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα και με τροπολογία που καταθέτουμε, παρέχονται κίνητρα για τη φιλοξενία ειδικών εγκαταστάσεων διαφόρων τύπων που μπορούν να προσελκύσουν διάφορα είδη τουρισμού».

 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού:

Με το σχέδιο νόμου, επιδιώκεται η δημιουργία ενός νέου πλαισίου τουριστικής πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στην παγκόσμια τουριστική αγορά και στοχεύοντας στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του τουριστικού προϊόντος της χώρα μας.

Μέρος Ά

Στο πρώτο μέρος του σχεδίου νόμου δίνεται έμφαση στη διαμόρφωση ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για την προώθηση τουριστικών επενδύσεων. Έχουμε επισημάνει ότι στα μέσα υλοποίησης της νέας τουριστικής πολιτικής συγκαταλέγεται η προώθηση οργανωμένων και σύνθετων τουριστικών αναπτύξεων έναντι της διάσπαρτης εκτός σχεδίου δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων.

Με τα άρθρα 1-7 εισάγονται νέοι θεσμοί τουριστικής επιχειρηματικότητας και γίνονται θεσμικές παρεμβάσεις με στόχο την προσέλκυση και την διευκόλυνση επενδύσεων. Οι σύνθετες και οργανωμένες τουριστικές αναπτύξεις θα υπόκεινται σε αυστηρό περιβαλλοντικό έλεγχο ως προς την λειτουργία τους, με γνώμονα τον σεβασμό στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

Με το πρώτο άρθρο εισάγεται η έννοια του οργανωμένου υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων ως χώρου υποδοχής τουριστικών δραστηριοτήτων μεγάλης κλίμακας και εντάσσεται στον ευρύτερο χωροταξικό σχεδιασμό. O θεσμός αυτός θα περιλαμβάνει σε μία ενιαία κατηγορία όλα τα ήδη θεσμοθετημένα εργαλεία τουριστικής ανάπτυξης (ΕΣΧΑΔΑ , ΕΣΧΑΣΕ, Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ) τουρισμού) με το θεσμικό πλαίσιο που αυτά λειτουργούν σήμερα. Η πρόβλεψη για οργανωμένους υποδοχείς επιχειρεί ουσιαστικά την ένταξή τους στο νομικό κόσμο ως νέο τουριστικό προϊόν. Οι πιθανές επενδύσεις θα είναι συμβατές με αυστηρούς περιβαλλοντικούς και αρχιτεκτονικούς κανόνες. Στο αναθεωρημένο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον τουρισμό, για το οποίο συνεργαζόμαστε στενά με το ΥΠΕΚΑ, θα δοθούν ειδικότερες κατευθύνσεις και προτεραιότητες για τους οργανωμένους υποδοχείς σε αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες περιοχές καθώς και σε μητροπολιτικά κέντρα και νησιά. Σημειώνεται ότι για τις νησιωτικές περιοχές, δεν θίγεται το σημερινό όριο, που απαγορεύει τη δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων σε νησιά με έκταση μικρότερη των 90 τ. χλμ., ενώ παράλληλα δεν θίγονται τα ειδικά νομικά καθεστώτα προστασίας, όπως ο ν. 3028/2002 για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ο ν. 998/1979 για τα δάση, ο ν. 3739/2011 για τις προστατευόμενες περιοχές.

Σε επόμενο άρθρο, συμπληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων (ΣΤΚ) και απλοποιούνται οι προϋποθέσεις μετατροπής υφιστάμενου συμβατικού ξενοδοχείου σε σύνθετο τουριστικό κατάλυμα. Επιπλέον για τα ΣΤΚ, παρέχονται κίνητρα για φιλοξενία εγκαταστάσεων γκολφ, τουριστικών λιμένων, συνεδριακών κέντρων, αλλά και κέντρων ευεξίας, ιαματικής θεραπείας και θερμαλισμού. Με τροπολογία που καταθέτουμε, διευκρινίζουμε ακόμα για τα ΣΤΚ δυνατότητα αναπτύξεων χιονοδρομικών κέντρων, θεματικών πάρκων, κέντρων προπονητικού-αθλητικού τουρισμού και κέντρων καταδυτικού τουρισμού.

golf600 310713
Επίσης, με την τροπολογία, και για την προστασία του τουριστικού προϊόντος, εξασφαλίζεται ότι οι φορείς διαχείρισης του ΣΤΚ οφείλουν να διατηρούν το σύνολο των κοινοχρήστων χώρων και εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε πλήρη λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτή θεωρούμε ότι είναι μία ουσιαστική παρέμβαση προς τον στόχο της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου.

Ένας σημαντικός θεσμός που εισάγεται ως απαραίτητο στοιχείο κατά την διαδικασία έγκρισης σύνθετου τουριστικού καταλύματος, είναι η ειδική έκθεση χωροταξικής θεώρησης, η οποία θα συνεκτιμά τις επιπτώσεις της επένδυσης στο φυσικό, οικιστικό και πολιτιστικό περιβάλλον με τα κατά τόπους τουριστικά δεδομένα

Επίσης, δίδονται κίνητρα στα σύνθετα τουριστικά καταλύματα με γκολφ, που αποτελούν τουριστικές επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, ώστε αφενός να μην δημιουργούνται χωρίς λόγο ξενοδοχειακές κλίνες, ειδικά σε κορεσμένες τουριστικά περιοχές, όπου το ζητούμενο είναι ο θεματικός τουρισμός γκολφ και αφετέρου να δίνεται η δυνατότητα εξασφάλισης περισσότερων τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, ώστε το επενδυτικό σχέδιο να καθίσταται βιώσιμο. Έτσι στην περίπτωση ΣΤΚ με γκολφ που υλοποιείται σ.δ. έως 0,10 το ποσοστό πώλησης αυξάνεται σε 60%, ενώ όταν ο σ.δ. είναι έως 0,05 το ποσοστό πώλησης αυξάνεται σε 70%.

Επίσης, αίρεται η υπάρχουσα ασάφεια σχετικά με τον υπολογισμό των συντελεστών δόμησης επί εκτάσεων που περιλαμβάνουν και γήπεδο γκολφ. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση δημιουργίας σύνθετου τουριστικού καταλύματος που περιλαμβάνει γκολφ, έχει αποδειχθεί ότι η εφαρμογή του συντελεστή 0,15 μόνο επί της πέραν των 550 στρ. έκτασης (ελάχιστη απαιτούμενη επιφάνεια για την δημιουργία γκολφ) δημιουργεί δυσμενέστατες συνθήκες εκμετάλλευσης και αποτελεί σοβαρό αντικίνητρο για την δημιουργία γηπέδων γκολφ. Το πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι εμφανέστατο όταν πρόκειται για γήπεδα περί τα 700 στρέμματα, ενώ όταν πρόκειται για μεγαλύτερα γήπεδα (1000 – 1500 στρ.) τα φαινόμενα αμβλύνονται. Για τον λόγο αυτόν προτείνεται να εφαρμόζεται ο συντελεστής δόμησης επί του συνόλου γηπέδου και η δυναμικότητα του τουριστικού καταλύματος να υπολογίζεται επί του εμβαδού της έκτασης που προορίζεται γι' αυτό. Σε κάθε περίπτωση, το ενδεχόμενο της υπερβολικής συγκέντρωσης της δόμησης στην έκταση πέραν των 550 στρ. αποφεύγεται βάσει των προδιαγραφών του ΕΟΤ, που απαιτούν ελάχιστο ποσοστό κοινοχρήστων χώρων, με αποτέλεσμα ο σ.δ. να μην μπορεί σε κάθε περίπτωση να υλοποιηθεί στο σύνολό του.

xenodoxeia695 310713

Τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo-hotels) του άρθρου 3, είναι μία νέα έννοια καταλύματος που θα μπορεί να αναπτύσσεται εντός σχεδίων πόλεων, με δυνατότητα μεταβίβασης κατά κυριότητα ή μακροχρόνιας εκμίσθωσής τμημάτων τους σε τρίτους. Στο άρθρο αυτό διαμορφώνεται το πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους. Δίνεται έτσι μία διέξοδος σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις των αστικών κέντρων να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους.

Σε ότι αφορά το θεσμό των ΠΟΤΑ του άρθρου 4, γίνονται εκσυγχρονιστικές παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο- μετά και τη σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου να εναρμονίζεται με το πλαίσιο για τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα. Εισάγονται κατευθύνσεις και προϋποθέσεις για την ίδρυση ΠΟΤΑ, όπως ελάχιστη απαιτούμενη έκταση, ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό ιδιοκτησίας, ελάχιστος αριθμός κλινών κ.λ.π. Θεωρούμε ότι με τις ρυθμίσεις αυτές διαμορφώνεται ελκυστικότερο περιβάλλον για δημιουργία και νέων ΠΟΤΑ.

Στη συνέχεια, καθορίζονται ειδικοί κανόνες για την ανάπτυξη οργανωμένων υποδοχέων, σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, και ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων. Το προϊόν περιγράφεται πολύ συγκεκριμένα, με προδιαγραφές και αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους. Δίνεται, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα τοποθέτησης εξεδρών στην θάλασσα, πολύ περιορισμένης κλίμακας, για την εξυπηρέτηση λουομένων και μικρών σκαφών αναψυχής και καθορίζεται εκ νέου η επιτρεπόμενη απόσταση των κτηρίων από τη γραμμή αιγιαλού σε συνάρτηση με το ύψος τους. Τα ΣΤΚ εντάσσονται στο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργική αδειοδότηση τουριστικών καταλυμάτων, και ορίζονται τα απαιτούμενα πρόσθετα δικαιολογητικά.
Στην λογική δημιουργίας νέων τύπων καταλυμάτων, εισάγεται κατηγορία καταλύματος, με την δυνατότητα μετατροπής και μετασκευής πεπαλαιωμένων και απαξιωμένων τουριστικών μονάδων σε Ξενώνες Φιλοξενίας Νέων. Οι ξενώνες αυτοί που θα πληρούν όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις και προδιαγραφές, και μπορούν να δώσουν ώθηση στα κέντρα πόλεων, όπως το κέντρο της Αθήνας, πού έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση. Οι ξενώνες τους οποίους διαχειρίζονται σήμερα φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά.

Με τα άρθρα 9-13 επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας ειδικών τουριστικών υποδομών. Αντιμετωπίζονται προβλήματα χωροθέτησης, και προβλέπεται δυνατότητα λειτουργικής τακτοποίησης τουριστικών λιμένων με χορήγηση αυστηρής προθεσμίας για την προσκόμιση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε περίπτωση που αυτή δεν υφίσταται ή πρέπει να προσαρμοσθεί στην υφιστάμενη κατάσταση. Επίσης προβλέπεται αύξηση του καταβαλλόμενου τιμήματος, εφόσον διαπιστώνεται απόκλιση από την αρχικά εγκεκριμένη χωροθέτηση του τουριστικού λιμένα.

Εν συνεχεία, τροποποιείται η διαδικασία χωροθέτησης τουριστικών λιμένων με πρόβλεψη επιμέρους σταδίων και με σκοπό την εξασφάλιση της ενοποίησης της διαδικασίας χωροθέτησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, καθώς και την ορθολογική οργάνωση κάθε επιμέρους δραστηριότητας επί του λιμένα.

Επίσης, ρυθμίζονται ειδικά ζητήματα κατασκευής και λειτουργίας τουριστικών λιμένων, όπως κανονισμοί ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής, με την απαγόρευση ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής και σε εμπορικούς, εκτός από αλιευτικούς λιμένες ή καταφύγια, εφόσον σε απόσταση μικρότερη των πέντε ναυτικών μιλίων λειτουργεί χωροθετημένος και αδειοδοτημένος τουριστικός λιμένας σκαφών αναψυχής.

Για την διασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης και λειτουργίας τουριστικών λιμένων και την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες, θα δίνεται η δυνατότητα στα εμπορικά καταστήματα εντός της χερσαίας ζώνης τουριστικού λιμένα να λειτουργούν τις Κυριακές και τις αργίες.

Σε ότι αφορά τα χιονοδρομικά κέντρα, εισάγεται ειδική διοικητική διαδικασία οριοθέτησης των υφισταμένων χιονοδρομικών κέντρων της χώρας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα αποτύπωσης των εκτάσεων, και αδειοδότησής τους. Όπως είναι γνωστό, κανένα χιονοδρομικό κέντρο δεν έχει σήμα λειτουργίας, λόγω του ότι οι προδιαγραφές τους θεσπίστηκαν πολλά χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του. Το πρόβλημα μέχρι σήμερα αντιμετωπίζεται με προσωρινά μέτρα και αναστολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων σε ετήσια βάση. Στο σχέδιο νόμου επιχειρούμε να επιλύσουμε οριστικά το χρονίζον αυτό πρόβλημα με την απλοποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την λειτουργική αδειοδότηση. Συγκεκριμένα, εισάγεται διαδικασία λειτουργικής τακτοποίησης των χιονοδρομικών κέντρων της χώρας και χορηγείται ειδική προθεσμία για την προσκόμιση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Για τα ορειβατικά καταφύγια που μπορούν να υποστηρίζουν μια τουριστική δραστηριότητα όλο τον χρόνο, προβλέπεται κανονιστική πράξη που θα διέπει την λειτουργία τους και θα καθορίζει τους όρους απόκτησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.

marina660 310713

ΜΕΡΟΣ Β'

Στο δεύτερο μέρος του σχεδίου νόμου στοχεύεται η ορθή κατανομή ρόλων μεταξύ Υπουργείου Τουρισμού και ΕΟΤ με γνώμονα τον επιτελικό χαρακτήρα του Υπ. Τουρισμού στον σχεδιασμό της τουριστικής πολιτικής και την αποτελεσματικότητα του ΕΟΤ με βάση τις σύγχρονες ανάγκες του τουρισμού.

Στα άρθρα 14-19 γίνονται τροποποιήσεις στην δομή και τον τρόπο λειτουργίας του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ. Οι ρυθμίσεις που κρίθηκε ότι έπρεπε να ενταχθούν στο παρόν σχέδιο νόμου είναι συγκεκριμένες, καθώς συνολική αναδιοργάνωση των δύο οργανισμών θα γίνουν με Προεδρικά Διατάγματα με την εποπτεία του ΥΔΜΗΔ.

Με στόχο τον συνολικό σχεδιασμό, διαχείριση και αδειοδότηση σχεδίων τουριστικών επενδύσεων, και προς ενίσχυση του επιτελικού ρόλου το υπουργείου, μεταφέρουμε την Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων από τον Ε.Ο.Τ. στο Υπ. Τουρισμού. Η υπηρεσία θα λειτουργήσει ως γραφείο μιας στάσης (one–stop-shop) στο πλαίσιο της απλούστευσης των διαδικασιών για την υλοποίηση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων.

Εν συνεχεία, με τροπολογία που κατατέθηκε, λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή τουριστική ζήτηση, τροποποιείται η δομή του δικτύου γραφείων εξωτερικού, με στόχο αφενός την εξοικονόμηση δαπανών και αφετέρου την ενίσχυση της παρουσίας μας σε σημαντικές τουριστικές αγορές. Προς τον σκοπό αυτό τα γραφεία εξωτερικού αναλαμβάνουν ευρύτερες χωρικές αρμοδιότητες, ενώ δημιουργούνται σε σημαντικές αγορές γραφεία (Τουρκία, Βραζιλία, Σερβία). Με επόμενες παραγράφους ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα βέλτιστης στελέχωσης, και λειτουργίας των γραφείων του εξωτερικού του ΕΟΤ.

Για την αναβάθμιση της εκπροσώπησης και προβολής του τουριστικού προϊόντος της χώρας σε αγορές-στόχους, και συγκεκριμένα σε χώρες όπου δεν υπάρχει γραφείο εξωτερικού, δημιουργούνται θέσεις τουριστικών εντεταλμένων που θα εδρεύουν στα γραφεία ελληνικών αποστολών (πρεσβείες κτλ.), , μετά από πρόταση του Δ.Σ. του ΕΟΤ και έγκριση του Υπουργού Τουρισμού. Προβλέπεται επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις για τις θέσεις αυτές, η πρόσληψη επιτόπιου προσωπικού με ειδικές γνώσεις για την εκάστοτε αγορά.

Σε ότι αφορά την τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, το Υπ. Τουρισμού καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία των σχολών και την εξυπηρέτηση των σπουδαστών. Σκοπός μας, είναι η αναβάθμιση την τουριστικών σπουδών σε συνεργασία με το Υπ. Παιδείας, και ο εμπλουτισμός τους με νέα προγράμματα.

Δημιουργείται λοιπόν, με το άρθρο 17, στο Υπουργείο Τουρισμού Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης, με αρμοδιότητες όπως η διαμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η διοικητική μέριμνα, και η αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου.

Επίσης, στο πλαίσιο ενίσχυσης του επιτελικού ρόλου του Υπουργείου, συστήνεται το Παρατηρητήριο Τουρισμού. Το Παρατηρητήριο θα στελεχώνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου, καθηγητές ανώτατων ιδρυμάτων και στελέχη της ΕΛΣΤΑΤ και εμπειρογνώμονες με αντικείμενο την αξιοποίηση των στοιχείων του Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού και, αξιοποιώντας τις πληροφορίες το Παρατηρητήριο να μπορεί να προβεί σε έγκυρη τεκμηρίωση προτάσεων σχετικά με την εξέλιξη της τουριστικής αγοράς, την υποστήριξη παρεμβάσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα και τον αποδοτικότερο και πλέον ρεαλιστικό σχεδιασμό πολιτικών. Τα μέλη του Παρατηρητηρίου θα συμμετέχουν χωρίς αμοιβή και δεν θα προκληθεί καμία πρόσθετη δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Για την αξιοποίηση της πληροφόρησης και τον συντονισμό των διαφόρων εμπλεκομένων φορέων στον τομέα του τουρισμού, δημιουργούμε ειδική συντονιστική επιτροπή υπό τον Υπουργό Τουρισμού με συμμετοχή των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Τουρισμού και Γενικών Γραμματέων άλλων συναρμοδίων Υπουργείων. Ακόμη, θα συσταθούν επιτροπές με αντικείμενο την καταγραφή των προβλημάτων και την διαχείριση κρίσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Για τον ιατρικό τουρισμό προβλέπεται, στο άρθρο 20, Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπ. Υγείας και Τουρισμού όπου θα καθορίζονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις άσκησης της δραστηριότητας προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Για τον ιαματικό τουρισμό ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την άρση χαρακτηρισμού φυσικού πόρου ως ιαματικού, και την υποβολή επενδυτικών σχεδίων για την περαιτέρω αξιοποίηση φυσικών ιαματικών πόρων. Επίσης, παρατείνεται η προθεσμία που είχε δοθεί για τις επιχειρήσεις υδροθεραπευτηρίων ώστε να εξακολουθούν να λειτουργούν, με τις σχετικές βεβαιώσεις που τους έχουν χορηγηθεί από τον ΕΟΤ.

iatrikos tourismos650

ΜΕΡΟΣ Γ'

Στο τρίτο μέρος του σχεδίου νόμου εισάγοντΑΙ τροποποιήσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες ευελιξίας που έχει απαιτεί ο τουρισμός.

Στο άρθρο 21, δίνεται η δυνατότητα στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος να μπορεί να παρέχει υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου και «Υπηρεσία μιας Στάσης» προκειμένου να εξυπηρετήσει τα μέλη του, γεγονός που απαλλάξει την ξενοδοχειακή επιχείρηση από πρόσθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες και δαπάνες και θα συντομεύσει την διαδικασία ίδρυσης επιχείρησης. Επιπλέον, με την δυνατότητα προαιρετικής ένταξης στο Ξ.Ε.Ε. μελών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, το επιμελητήριο θα επωφεληθεί της θεωρητικής κατάρτισης και επιχειρησιακής εμπειρίας που αυτά δύνανται να κομίζουν.

Με τα άρθρα 24-28 επέρχονται ρυθμίσεις που αφορούν στη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων. Το σχέδιο νόμου στοχεύει αφενός στο να παρέμβει και επιλύσει ήδη υπάρχοντα προβλήματα στον τομέα αυτό και αφετέρου στο να διευκολύνει μελλοντικές διαδικασίες.

Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών καταλυμάτων, δίνονται κίνητρα για τη δημιουργία συστάδων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (clusters). Έτσι, χορηγείται ενιαίο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας σε όμορα ή τεμνόμενα φυσικά εμπόδια τουριστικά καταλύματα στοχεύοντας στη λειτουργική ενοποίησή τους. Η λειτουργική ενοποίηση θα επιτρέπεται τόσο σε υφιστάμενα όσο και σε μελλοντικά τουριστικά καταλύματα. Η λειτουργική ενοποίηση, θα επιτρέπεται είτε μεταξύ κύριων τουριστικών καταλυμάτων της ίδιας κατηγορίας, είτε μόνο μεταξύ μη κύριων καταλυμάτων της ίδιας κατάταξης σε κλειδιά.

Εν συνεχεία, κρίθηκε ότι τα μισθώματα χρήσης του αιγιαλού για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμοστούν στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης. Το ύψος λοιπόν του μισθώματος θα υπολογίζεται για το έτος 2013 επί ποσοστού (1/5) με βάση την μέση τιμή δίκλινου δωματίου επί του αριθμού των κλινών, ώστε να μην υποχρεωθούν τα ξενοδοχεία να εγκαταλείψουν τις έμπροσθεν αυτών ακτές με όλες τις αρνητικές συνέπειες για τον ελληνικό τουρισμό και το περιβάλλον.

Σε επόμενο άρθρο, γίνονται τροποποιήσεις που αφορούν στα δικαιολογητικά για τη χορήγηση προέγκρισης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, όπως σε αυτά που αφορούν την αποχέτευση και την καταβολή παραβόλων, Επίσης, επεκτείνεται η υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης και για τα μη κύρια τουριστικά καταλύματα.

Για τον κλάδο των ειδικών τουριστικών λεωφορείων, αποσαφηνίζεται το θεσμικό πλαίσιο, ώστε τα τουριστικά λεωφορεία να μπορούν να μεταφέρουν εκδρομείς σε κοινό προορισμό αλλά και να μπορούν να πραγματοποιούν το αντίστροφο, δηλαδή την παραλαβή από αεροδρόμιο ή λιμάνι και την αποβίβαση μερίδας ατόμων ενός γκρουπ σε πάνω από ένα ξενοδοχεία ή και τουριστικά αξιοθέατα.

Για τα ακίνητα των πρώην ολυμπιακών εγκαταστάσεων του ν. 3342/2005 επιδιώκεται αφενός η εξομοίωση των τελών παρεπιδημούντων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και τουριστικών καταλυμάτων στα ολυμπιακά ακίνητα, με το γενικότερο καθεστώς και η κατάργηση του ειδικού τέλους επί των εμπορικών χρήσεων σε αυτές. Θα εξασφαλισθεί έτσι η ισόρροπη και ισόνομη αντιμετώπιση των δημοσίων ακινήτων. Για τα ακίνητα αυτά, βελτιώνεται επίσης το πλαίσιο αδειοδότησης των προσωρινών και λυομένων κατασκευών και εγκαταστάσεων με ταυτόχρονη διαφοροποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης εκδηλώσεων άνω ή κάτω των τεσσάρων μηνών.

Σε ότι αφορά ακίνητα που έχουν παραχωρηθεί στο ΤΑΙΠΕΔ ρυθμίζονται νομικά θέματα που διέπουν συμβάσεις για τις εγκαταστάσεις λιμένων ή τουριστικών λιμένων που παραχωρούνται από το Ταμείο. Επίσης προβλέπονται ειδικότερες ρυθμίσεις σε σχέση με την υποχρέωση για υλοποίηση των έργων υποδομής ενός παραθεριστικού-τουριστικού χωριού προ της μεταβίβασης δικαιωμάτων επί της εκτάσεώς του. Εν συνεχεία, διευκολύνεται η μεταφορά σε αλιευτικό καταφύγιο αλιέων που καταλαμβάνουν τμήματα υφιστάμενων λιμένων ή τουριστικών λιμένων και δυσχεραίνουν την αξιοποίησή τους.

Για τον αλιευτικό τουρισμό, επέρχονται τροποποιήσεις στον αρχικό νόμο 4070, με σκοπό την απλοποίηση της διαδικασίας άσκησης της δραστηριότητας και την οικονομική στήριξη των αλιέων.

Σε ότι αφορά τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα κατατέθηκε τροπολογία που στοχεύει στον εξορθολογισμό και τη απλούστευση της αδειοδοτικής διαδικασίας που αφορά τις τουριστικές επαύλεις και επιπλωμένες κατοικίες. Επιπλέον, επιδιώκεται ο έλεγχος της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων για τουριστικούς σκοπούς (μίας δραστηριότητας που αναπτύσσεται στο περιθώριο της νομιμότητας). Οι προβλεπόμενες από το 1987 προδιαγραφές για την επιπλωμένη τουριστική κατοικία καταργούνται και σύντομα θα εκδοθούν νέες και απλουστευμένες.

Για τις επαύλεις άνω των 100 τ.μ. που εκμισθώνονται εκτός ελέγχου του κράτους, το οποίο δεν λαμβάνει κανένα φορολογικό έσοδο από αυτή την δραστηριότητα, δίνονται οι απαραίτητοι ορισμοί και προβλέπονται τα δικαιολογητικά για την απόκτηση ειδικού σήματος λειτουργίας και ειδικό αριθμό μητρώου (Μ.Η.Τ.Ε.).από τον ΕΟΤ. Ορίζεται επίσης η δυνατότητα εκμίσθωσής τους, ενιαία και όχι τμηματικά για περίοδο έως τριών μηνών κατ' έτος. Oι ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών δεν υποχρεούνται να κάνουν έναρξη επιτηδεύματος στην οικεία Δ.Ο.Υ., ούτε να ασφαλιστούν σε οποιοδήποτε φορέα για τη δραστηριότητα αυτή. Για τους παραβάτες, δηλαδή όσους δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα χωρίς την αδειοδότηση και κοινοποίηση στις κρατικές υπηρεσίες, προβλέπεται αυστηρό πρόστιμο.

Πηγή: reporter.gr


 

 
 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΧΡΗΣΤΕΣ


Υπενθύμιση κωδικού
Εγγραφή χρήστη

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ιούλιος 2024

ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234