EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 7:11:43 μμ
ΠΗΓΗ: Χ.Κ. Παρνασσού     ΧΡΗΣΤΗΣ: ski.gr

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.                                            
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Χ.Κ.ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
για  Ανάθεσηδιαχείρισης των καταστημάτων
Κυλικείου και Ενοικίασης Χιονοδρομικού Εξοπλισμού, εντός των εγκαταστάσεων του Υποκαταστήματος Χ.Κ. Παρνασσού-θέση Φτερόλακα,   κατά τη χιονοδρομική περίοδο 2012- 2013.
 
 
Ανάθεσηδιαχείρισης των καταστημάτων: 
α) του Κυλικείου και β) του καταστήματος Ενοικίασης Χιονοδρομικού Εξοπλισμού, με δικαίωμα άσκησης πρόσθετης εμπορικής δραστηριότητας πώλησης χιονοδρομικού εξοπλισμού, τα οποία λειτουργούν στις εγκαταστάσεις του Χ.Κ. Παρνασσού, στη θέση Φτερόλακα. Η απόφαση ισχύει εφόσον τηρηθούν όλες οι βασικές προϋποθέσεις για την άσκηση των αιτουμένων δραστηριοτήτων.
 
2)Αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας  είναι η ανάδειξη Αναδόχου για την ανάθεση διαχείρισης του Κυλικείου και του ΚαταστήματοςΕνοικίασης Χιονοδρομικού Εξοπλισμού, εντός των εγκαταστάσεων Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ Χ.Κ.Παρνασσού.
 
3)Τόπος και χρόνος παροχής Υπηρεσιών. Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται στον καθορισμένο χώρο εντός των εγκαταστάσεων του ΧΚΠ, στη θέση «Φτερόλακα 1840» και η  παροχή υπηρεσιών από τον Ανάδοχο θα έχει διάρκεια ενενήντα επτά ημερών.Ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παρατείνεται μόνο κατόπιν γραπτής συμφωνίας των συμβαλλομένων.
Το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου συμπίπτει με το ωράριο του ΧΚΠ και εφόσον το επιθυμεί ο ανάδοχος μπορεί να παρατείνεται και πέραν του ωραρίου λειτουργίας του κέντρου μόνον κατόπιν συνεννόησης με την Διεύθυνση του ΧΚΠ.
 
4) Υποχρεώσεις Αναδόχου , ως ακολούθως:
(α)Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου ότι, για την εύρυθμη λειτουργία των καταστημάτων και την σωστή παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες του ΧΚΠ, θα απασχολεί τις ημέρες αιχμής συνολικά τουλάχιστον πέντε (5) άτομα και ότι θα ορίσει έναν (1) υπεύθυνο καταστήματος ενοικιάσεων χιονοδρομικού εξοπλισμού ο οποίος θα διαθέτει αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον τομέα.
(β)Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ότι διαθέτει εμπειρία στο αντικείμενο και ρητά αναγνωρίζει ότι οι υφιστάμενες Εγκαταστάσεις και ο εν γένει Εξοπλισμός ΧΚΠ, που παραλαμβάνει, λόγω παλαιότητας έχουν υποστεί σημαντικές φθορές κατά τη χρήση τους με αποτέλεσμα να έχουν υψηλές απαιτήσεις συντήρησης και αυξημένες πιθανότητες βλάβης ή αστοχίας κατά τη λειτουργία τους.
(γ)Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ότι αναλαμβάνει το συμβατικό αντικείμενο γνωρίζοντας πολύ καλά τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο ΧΚΠ, τον τρόπο λειτουργίας και τους κανόνες ασφαλείας του Κέντρου καθώς και τα πιθανά προβλήματα που ενδεχομένως να προκύψουν κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου από έντονα καιρικά φαινόμενα (δυσκολίες λειτουργίας εγκαταστάσεων, προβλήματα εκχιονισμού και πρόσβασης, διακοπές ηλεκτροδότησης κτλ).
(δ) Ο ανάδοχος θα μπορεί να ασκήσει επί προσθέτως και εμπορική δραστηριότητα πώλησης ειδών χιονοδρομίας παράλληλα με τις υπηρεσίες ενοικίασης χιονοδρομικού εξοπλισμού.
(ε)Η ευθύνη για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών βαρύνει τον ανάδοχο. Ο εξοπλισμός κυλικείου βαρύνει εξ΄ ολοκλήρου τον ανάδοχο.
(ζ) Ρητά συμφωνείται ότι ο ανάδοχος αναλαμβάνει τις δαπάνες ύδρευσης και καθαριότητας όλου του κτιρίου Φτερόλακας 1840 ενώ το αντίστοιχο κόστος πετρελαίου θέρμανσης και ηλεκτροδότησης θα βαρύνουν τα ΕΤΑΔ ΑΕ.
(η)Κάλυψη του συνόλου των εξόδων για την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών στο κυλικείο και στις λοιπές δραστηριότητες ενοικίασης χιονοδρομικού εξοπλισμού με την απαραίτητη υλική υποδομή.
 
5)Το οικονομικό αντάλλαγμα.Τιμή εκκίνησης & Καθορισμός  Καταβολής:

Α) Κυλικείο (κτίριο Φτερόλακας) 3.000,00€
Β) Κατάστημα ενοικίασης χιονοδρομικού εξοπλισμού (κτίριο Φτερόλακας)  
5.000,00€

(α) Η τιμή εκκίνησης της προσφοράς προβλέπεται στα:

Στα ως άνω ποσά δεν περιλαμβάνονται οι κατά το νόμο κρατήσεις.

(β) Ο καθορισμός του θετικού εισοδήματος που θα καταβάλει ο Ανάδοχος θα προκύπτει από την οικονομική προσφορά του υποψηφίου που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος.
(γ) Η καταβολή του θετικού εισοδήματος από τον Ανάδοχο θα γίνει σε δύο δόσεις, ως εξής:

  • Το 50% της αξίας του θετικού εισοδήματος με την υπογραφή της σύμβασης.
  • Το υπόλοιπο 50% το πρώτο 15νθήμερο του Φεβρουαρίου 2013.

(δ) Ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα προσκομίσει  εγγυητική επιστολή τραπέζης ή θα καταθέσει το ποσό  της  εγγύησης στο ταμείο του Υποκαταστήματος Χ.Κ.Π., με έκδοση σχετικού παραστατικού.
(ε) Η εγγυητική Επιστολή θα έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και θα καλύπτει το 50% του ποσού της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. . Τα προαναφερόμενα θα ισχύουν και για την κατάθεση ποσού στο ταμείο του ΧΚΠ με έκδοση απόδειξης.
6) Η εκδήλωση ενδιαφέροντος, δύναται να αφορά και τα δύο καταστήματα  ή χωριστά το κάθε ένα, δηλ. προσφορά για το κυλικείο ή προσφορά για  το κατάστημα ενοικίασης χιονοδρομικού εξοπλισμού. Στην κατάθεση οικονομικής  προσφοράς για τα δύο καταστήματα  θα αναφέρεται  χωριστά για το κάθε ένα κατάστημα.
7) Η διαδικασία παράδοσης παραλαβής, η σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου και
εν γένει εποπτεία των χώρων και των δραστηριοτήτων καθώς και η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της σύμβασης που θα ακολουθήσει την παρούσα απόφαση ανατίθεται στον Προϊστάμενο του Χ.Κ.Π..           
 
8) Οι ειδικότεροι όροι που θα αφορούν τις προαναφερόμενες δραστηριότητες  καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα περιλαμβάνονται στην προς υπογραφή  «Σύμβαση Ανάθεσης Διαχείρισης».

Ετικέτες

Παρνασσού,

 

 
 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΧΡΗΣΤΕΣ


Υπενθύμιση κωδικού
Εγγραφή χρήστη

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ιούλιος 2024

ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234